مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Plan 1 - تبلیغات گوگل (شارژ با دلار به روز) - اکانت 50 دلاری

1,800,000ریال به صورت یک بار
Plan 2 - تبلیغات گوگل (شارژ با دلار به روز) - اکانت 100 دلاری (مناسب برای شروع فعالیت تجاری)

3,500,000ریال به صورت یک بار
Plan 3 - تبلیغات گوگل (شارژ با دلار به روز) - اکانت 200 دلاری (مناسب برای تجارت های محلی)

6,800,000ریال به صورت یک بار
Plan 4 - تبلیغات گوگل (شارژ با دلار به روز) - اکانت 500 دلاری (مناسب برای تجارت های متوسط)

16,800,000ریال به صورت یک بار
Plan 5 - تبلیغات گوگل (شارژ با دلار به روز) - اکانت 1000 دلاری (پیشنهاد ما جهت شروع تبلیغات گوگل)

33,000,000ریال به صورت یک بار
Plan 6 - تبلیغات گوگل (شارژ با دلار به روز) - اکانت 2000 دلاری (پیشنهاد ما جهت شروع تبلیغات گوگل)

64,000,000ریال به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution